2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizita de lucru a expertului Programului TAIEX la AGEPI

13.12.2018

Astăzi, 13 decembrie 2018, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc vizita de lucru a dlui Bartolomeo Filadelfia, expert al Programului TAIEX, în cadrul Misiunii ce vizează domeniul indicațiilor geografice (IG) și denumirilor de origine (DO) protejate din sectorul vitivinicol și etichetării vinurilor.

Agenda vizitei de lucru a expertului Programului TAIEX a inclus întrevederi cu Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, cu experți din cadrul Direcțiilor Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cât și reprezentanții Oficiului Național al Viei și Vinului.

Scopul vizitei a fost evaluarea cadrului legal existent în Republica Moldova prin prisma experienței expertului TAIEX în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor produselor vitivinicole marcate cu indicații geografice (IG) și denumiri de origine (DO) protejate.

În cadrul discuțiilor, o deosebită atenție s-a acordat etapelor de înregistrare și protecție a indicațiilor geografice și denumirilor de origine în Republica Moldova, și aspectelor ce țin de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul IG și DO.

Menționăm că Misiunea expertului Programului TAIEX ce vizează domeniul indicațiilor geografice (IG) și denumirilor de origine (DO) protejate din sectorul vitivinicol și marcării vinurilor, prevede o serie de instruiri pentru colaboratorii Oficiului Național al Viei și Vinului, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Grupurilor de Producători de vin și asociații din domeniu.

Programul se bazează pe următoarele domenii-cheie:

  • Situația actuală din Republica Moldova privind indicațiile geografice în sectorul vitivinicol și etichetarea vinului;
  • legislația UE și componentele necesare pentru armonizarea reglementărilor naționale privind indicațiile geografice și denumirilor de origine protejate (DOP și IGP) în sectorul vitivinicol etc.