Acte normative nationale

Acte normative generale
Nr Nume, prenume PDF
1

Constituția Republicii Moldova

adoptată la 29.07.94, în vigoare din 27.08.1994
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro
2

Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 03 iulie 2014

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110504&lang=ro
3

Legea nr. 384 din 07.12.2023 privind protecția secretelor comerciale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140742&lang=ro
4

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 02.06.2015 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67440&lang=ro
5

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1247 din 19.12.2018 privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119133&lang=ro
6

Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110232&lang=ro
7

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 29.03.2008 cu privire la Comisia naționala pentru proprietatea intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67873&lang=ro
8

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale pîna în anul 2020

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=19899&lang=ro
9

Hotărârea Guvernului nr. 491 din 11.08.2015 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84019&lang=ro
10

Hotărârea Guvernului Nr. 375 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103023&lang=ro
Legile speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate nr. 655-XIV

(adoptată la 29.10.1999, în vigoare din 06.01.2000)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93460&lang=ro
2

Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr. 161-XVI

(adoptată la 12.07.2007, în vigoare din 01.12.2007)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93462&lang=ro
3

Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI

(adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93464&lang=ro
4

Legea privind protecția soiurilor de plante nr. 39-XVI

(adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93465&lang=ro
5

Legea privind protecția invențiilor nr. 50-XVI

(adoptată la 07.03.2008, în vigoare din 04.10.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107070&lang=ro
6

Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate nr.66-XVI

(adoptată la 27.03.2008, în vigoare din 25.10.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107008&lang=ro
7

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 230

(adoptată la 28.07.2022)
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133204&lang=ro
8

Legea cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme nr. 1459-XV

(adoptată la 14.11.2002, în vigoare din 01-05-2003)
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95186&lang=ro
9

Legea pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate nr.101

(adoptata la 12.06.2014)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93472&lang=ro
Regulamentele conexe aplicării legilor speciale privind protecția proprietății intelectuale
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulamentul de aplicare al Legii nr. 655/1999 privind protecția topografiilor circuitelor integrate,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.72 din 20.06.2000)
PDF icon r_l_655_1999.pdf
2

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industriale,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1496 din 29.12.2008)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100016&lang=ro
3

Regulamentul privind procedurile de depunere și examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 295 din 16.04.2009)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100021&lang=ro
4

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=23374&lang=ro
5

Regulamentul privind procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 01.09.2009)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100460&lang=ro
6

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate,

(aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 610 din 05.07.2010)
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100652&lang=ro
7

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe nr. 89 din 10.02.2012

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=20910&lang=ro
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
Nr Nume, prenume PDF
1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 987 din 21.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale şi procedura arbitrală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102833&lang=ro
2

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95613&lang=ro
3

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 291 din 28.03.2000 cu privire la instituirea Premiului Guvernului Republicii Moldova „Inventator remarcabil”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121113&lang=ro
4

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.852 din 16.08.2001 cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=46074&lang=ro
5

Hotărârea Guvernului nr. 975 din 15.08.2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114846&lang=ro
6

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 744 din 20.06.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare și aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere și fonograme și Regulamentului cu privire la modul de inregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=85165&lang=ro
7

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 783 din 30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95768&lang=ro
8

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 8 din 12.01.2022 privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129441&lang=ro
9

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1609 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115657&lang=ro
10

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95769&lang=ro
11

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităților competente abilitate cu atribuții și responsabilități referitoare la produsele cu denumiri de origine și indicații geografice și la specialitățile tradiționale garantate și a autorităților competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103322&lang=ro
12

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 18.07.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110117&lang=ro
13

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licența, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=13197&lang=ro
14

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 485 din 05.07.2011 cu privire la organizarea și desfașurarea concursului pentru crearea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=11036&lang=ro
15

Hotărârea Guvernului nr. 184 din 16.04.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de mediere în domeniul proprietății intelectuale și procedura de mediere

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95771&lang=ro
16

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93516&lang=ro
17

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 721 din 30.09.2020 cu privire la Platforma informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123618&lang=ro
18

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 815 din 27.10.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de control al activității organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140040&lang=ro
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
Nr Nume, prenume PDF
1

Regulamentul-model al Serviciului de proprietate intelectuală și transfer tehnologic al întreprinderii, instituției (aprobat prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 228 din 05.12.2014).

PDF icon ordin_228.pdf
2

Regulament privind accesul la informația deținută de către AGEPI,

(aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)
PDF icon r_o_63_2009.pdf
3

Metodologia de determinare a nivelului taxelor pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

(aprobată prin Ordinul Directorului General nr. 166 din 14.12.2010)
PDF icon r_o_166_2010.pdf
4

Instrucţiunea privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe

(aprobată prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr.169 din 22.08.2016)
PDF icon instructiune-ogc.pdf
5

Raportul anual de transparență al organizației de gestiune colectivă

(aprobat prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr. 71 din 10.04.2017)
PDF icon r_o_71_2017.pdf
Alte acte normative
Nr Nume, prenume PDF
1

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.97, art. 12, 28, 71 lit. (j), 75 alin. (4) lit. a), 103 alin. (1) pct. 6), 111 alin. (1) lit. (e), 117-1 alin. (5)

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117030&lang=ro
2

Codul vamal al Republicii Moldova nr. 95 din 24.08.2021, art. 359-371, titlul IX, cap. IV

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137957&lang=ro
3

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, art. 185-1, 185-2, 185-3, 246-1, 246-2

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118807&lang=ro
4

Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, Cartea întâi - Dispoziții generale (art. 8 alin. (2) lit. e), 21 alin. (2) lit. b), Cartea a doua – Drepturile reale (art. 301, 470 alin. (2) lit.f)), Cartea a treia – Obligațiile (art. 925 alin. (1) lit. d), art.1171-1178 Franchisingul, Cartea a cincea - Dreptul Internațional privat (art.1607)

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112573&lang=ro
5

Codul de procedura penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 (Partea specială), art. 275 pct. 6), art. 276

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113967&lang=ro
6

Codul de procedura civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, art. 33 alin. (3-1) , 85 alin. (1) lit. a) poz. doi, lit. j), 127-1, 127-2, 127-3, 460 alin. (1) lit. j), alin. (2), 33-1

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110218&lang=ro
7

Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174 din 08.11.2018

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=33713&lang=ro
8

Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, art. 96-103, 283, 400

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119550&lang=ro
9

Legea presei nr. 243 din 26.10.1994

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109428&lang=ro
10

Legea Republicii Moldova nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109228&lang=ro
11

Legea culturii nr. 413 din 27.05.1999

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108404&lang=ro
12

Legea Republicii Moldova nr. 939 din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108563&lang=ro
13

Legea Republicii Moldova nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturala

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108360&lang=ro
14

Legea Republicii Moldova insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110177&lang=ro
15

Legea Republicii Moldova nr. 989 din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108063&lang=ro
16

Legea Republicii Moldova nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108156&lang=ro
17

Lege Republicii Moldova nr. 135 din 20.03.2003 privind mestesugurile artistice populare

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108154&lang=ro
18

Legea Republicii Moldova nr. 322 din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de vinuri "Cricova" S.A." drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=14112&lang=ro
19

Legea Republicii Moldova cinematografiei nr. 116 din 03.07.2014

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106013&lang=ro
20

Legea Republicii Moldova nr. 199 din 28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat “Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici"”

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=7270&lang=ro
21

Legea Republicii Moldova viei și vinului nr. 57 din 10.03.2006

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107378&lang=ro
22

Legea Republicii Moldova nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104973&lang=ro
23

Legea Republicii Moldova nr. 251 din 04.12.2008 privind constituirea Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106614&lang=ro
24

Hotarire cu privire la constituirea Rezervației cultural-naturale “Orheiul Vechi” nr. 228 din 23.03.2009

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111910&lang=ro
25

Legea Republicii Moldova nr. 1459 din 14.11.2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95186&lang=ro
26

Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112096&lang=ro
27

Legea cu privire la folosirea și protecția emblemei Crucii Roșii, nr.673 din 12.11.1999

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108358&lang=ro
28

Ordin nr. 11 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea delimitării generale a arealului vitivinicol al Republicii Moldova

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=90780&lang=ro
29

Ordin nr. 12 din 28.01.2016 cu privire la delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicație geografică protejată

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=90782&lang=ro
30

Legea nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122391&lang=ro