Audiența cetățenilor

Cadrul normativ cu privire la audiențe:

Hotărârea Guvernului nr. 250/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea audienţei

Cererea de audiență se formulează în scris și conține următoarele elemente obligatorii:

  • numele și prenumele sau denumirea solicitantului;
  • domiciliul sau sediul solicitantului și e-mailul, dacă se solicită răspuns pe această cale;
  • denumirea autorității/instituției publice;
  • obiectul solicitării și motivarea acesteia;
  • semnătura solicitantului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul cererii de audiență transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Programul audienței:

  • Director general Eugeniu Rusu - a treia zi de vineri a lunii curente, conform programului de lucru
  • Director general adjunct Andrei Popa - a treia zi de vineri a lunii curente, conform programului de lucru
  • Directoare generală adjunctă Natalia Mogol - a treia zi de vineri a lunii curente, conform programului de lucru