„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

„Intellectus”, Revista de proprietate intelectuală, știință și educație

Revista de proprietate intelectuală, știință și educație „Intellectus” este o publicație științifică, recenzată, cu acces deschis, acreditată, prin Decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare nr. 23 din 30 septembrie 2022 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice, în categoria de clasificare B la profilurile: Științe juridice; Științe economice; Științe inginerești şi tehnologii.

Revista reflectă multilateral și competent aspectele privind protecția proprietății intelectuale, tratează fenomenele ştiinţifice și educaționale moderne, dezvoltarea acestora, promovează  cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din domeniile științei, economiei, educației și tehnicii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, precum și studiile  științifice și metodologice privind tezaurul intelectual al Republicii Moldova.