Centrul de Mediere și arbitraj

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

  • desfăşoară activităţi de soluţionare extrajudiciară a litigiilor, de mediere şi arbitraj specializat în domeniul proprietăţii intelectuale;
  • monitorizează activitatea Comisiei de mediere şi a Arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii intelectuale.