Servicii informațional-bibliografice

Colecția națională de documente în domeniul proprietății intelectuale include: baze de date (BD) cu invenții pe suport electronic din diferite țări și organizații internaționale; brevete de invenție, brevete de invenție de scurtă durată, soiuri noi de plante, mărci, desene și modele industriale ale Republicii Moldova; cărți și publicații seriale în domeniul PI etc.

Anual Colecția se completează cu documente noi din diferite domenii, care sunt reflectate în Catalogul electronic și în BD specializate.

Beneficiari ai serviciilor informațional-bibliografice în domeniul PI sunt experții și alți angajați ai AGEPI, precum și toate persoanele interesate din afara instituției: cercetători, inventatori și raționalizatori, cadre didactice, studenți etc.

Ei beneficiază de:

 • acces la Colecția națională de brevete, cereri de brevet, mărci, modele de utilitate, soiuri noi de plante;
 • asistență informațională în sprijinul creativității lor;
 • posibilitatea utilizării Catalogului electronic al colecției de cărți (BD BOOKS) și cel al articolelor din edițiile periodice din domeniul proprietății intelectuale (BD ART-PI), precum și de acces la bazele de date electronice ale AGEPI și oficiilor din străinătate;
 • asistența metodologică la căutarea informației în BD electronice;
 • deservirea informațională şi bibliografică;
 • posibilitatea de a participa la activități de promovare a informației în domeniul PI desfășurate la nivel local și republican. 

Colecția

Colecția națională de documente în domeniul proprietății intelectuale deținută de AGEPI e constituită din următoarele genuri de documente:

 • Brevete de Invenții protejate în Republica Moldova (Vezi BD Invenții);
 • Baze de date pe suport electronic în domeniul proprietății intelectuale;
 • Cărți în domeniul proprietății intelectuale, documente legislative, acte normative, tratate și aranjamente internaționale, dicționare și enciclopedii din diferite ramuri ale economiei, publicații oficiale și metodice ale AGEPI, periodică;
 • Din 2011,  în cadrul AGEPI a fost instituit “WIPO Depositary Library”, având drept scop crearea unui fond de carte de specialitate în domeniul PI.

Lista revistelor de specialitate:

 • BOPI
 • Intellectus
 • Revista română de Proprietate Industriala (CD-ROM)
 • Revista română de dreptul proprietatii intelectuale
 • Contabilitate și audit
 • Dreptul muncii
 • Интеллектуальная собственность: авторское право
 • Интеллектуальная собственность: промышленная собственность
 • Изобретатель и рационализатор
 • Изобретательство
 • Патентное дело
 • Патентная информация сегодня
 • Патентный поверенный
 • Патенты и лицензии
 • Наука и жизнь
 • WIPO Magazine
 • Magazine de OMPI

Prețurile de abonare la publicaţiile periodice editate de AGEPI pe suport hârtie pentru anul 2024:

 • Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) – 140 de lei pe 1 lună, 420 lei pe 3 luni, 840 de lei pe 6 luni, 1680 de lei pe un an
 • Revista de proprietate intelectuală, știință șu educație „Intellectus” – 90 de lei pe 6 luni, 180 lei pe un an

Pentru informații detaliate privind condițiile de abonare puteți apela la telefoanele de contact: (+373 22) 400 500, 188 589