Cereri de acces la informații de interes public

Cadrul normativ privind accesul la informațiile de interes public:

Modul de depunere a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public

Cererile de acces la informațiile de interes public adresate Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) pot fi depuse prin următoarele modalități:

 • la adresa de email petitii@agepi.gov.md sau cereri@agepi.gov.md
 • la sediul AGEPI sau expediate la adresa poștală: str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, Chișinău, MD2024, Republica Moldova.
 • adresate verbal (direct sau prin telefon).

Notă: Solicitanții de informații nu sunt obligați:

 • să motiveze sau să justifice cererea sa;
 • să semneze cererea olograf sau electronic.

Elemente obligatorii ale cererii:

 • numele și prenumele sau denumirea solicitantului;
 • adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale;
 • denumirea furnizorului de informații;
 • specificarea informației de interes public solicitate, cu detalii suficiente și concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informații.

Cererea care nu conține numele și prenumele/denumirea solicitantului, sau adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale, nu se examinează.

Dacă în cerere nu este specificată informația solicitată sau dacă, din conținutul cererii, nu este posibilă identificarea informației solicitate, solicitantului i se indică asupra neajunsului și i se oferă un termen de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru înlăturarea acestuia. Furnizorul de informații acordă asistența și sprijinul necesar solicitantului pentru specificarea informației.

În cazul în care solicitantul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, cererea nu se examinează, fapt despre care este informat.

Informațiile de interes public se comunică solicitantului din momentul în care sunt disponibile pentru a fi comunicate, dar nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării cererii. În cazurile prevăzute de lege termenul poate fi prelungit.

Informațiile de interes public sunt comunicate solicitantului în limba în care sunt disponibile.

Plățile pentru comunicarea informațiilor de interes public

Comunicarea informațiilor de interes public este gratuită, cu excepțiile prevăzute în actele normative, dacă se realizează prin:

 • furnizarea informației în formă electronică;
 • expedierea informației prin poștă, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;
 • eliberarea informației la sediul furnizorului de informații, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;
 • examinarea informației în original, la sediul furnizorului de informații;
 • expunerea informației în formă verbală, în cazul cererilor adresate verbal.

În cazul în care, conform actelor normative, comunicarea informațiilor de interes public presupune achitarea unor plăți, solicitantul este informat, în termenul prevăzut la art.19 al Legii nr. 148/2023, despre suma totală care urmează a fi achitată pentru comunicarea informațiilor solicitate, precum și despre modalitatea achitării acesteia. În acest caz, informațiile de interes public sunt comunicate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării dovezii de achitare a plății.