Hotărâri/Decizii ale instanțelor judecătorești

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) pune la dispoziţia publicului varianta electronică a practicii judiciare naţionale pe cauzele din domeniul proprietăţii intelectuale.

Textele hotărîrilor/deciziilor judecătoreşti publicate, constituie copii identice ale textelor originale, însa nu au statut oficial. Orice trimitere la prezenta sursă urmează a fi însoţită obligatoriu de menţiunea privind statutul neoficial al textului respectiv.

Pentru obţinerea copiilor oficiale ale hotărîrilor/deciziilor judecătoreşti vă puteţi adresa nemijlocit instanţei de judecata care a emis hotarîrea/decizia sau organului administrativ al Republicii Moldova abilitat cu competenta respectiva.

Prezenta baza de date nu conţine toate hotărîrile/deciziile instanţelor judecătoreşti naţionale emise pe cauzele din domeniul proprietăţii intelectuale.