2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

14.01.2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h), art. 48 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ţinând cont de prevederile art. 67 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, la data de 20.01.2022ora 10.00, se convoacă şedinţa Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată în temeiul Ordinului Directorului General nr. 234-1 din 29.12.2015, cu modificările ulterioare.

Ordinea de zi:  Examinarea cererii nr. 4759 din 23.12.2021 a Asociației Obştești Asociaţia Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova „MORA” privind eliberarea avizului de a activa în calitate de organizaţie de gestiune colectivă pentru următoarele categorii de drepturi: de autor şi conexe și pentru următoarele categorii de titulari: autori, interpreţi.

Ținând cont de evoluția situației epidemiologice generate de infecția cu COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova şi întru evitarea riscului de răspândire a COVID-19, în scopul protejării personalului AGEPI şi a solicitanților, ședința se va desfășura în regim on-line.

Pentru participare la şedinţa on-line accesaţi link-ul:
https://agepi.webex.com/agepi/j.php?MTID=mc09534255ebac17f066637310a1ba9f0.