„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Vectorul inovaţiilor: pro și contra