„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Amplificarea fenomenului migrator ca premisă pentru mobilizarea și valorificarea potenţialului uman al diasporei