„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Riscurile de personal în managementul organizaţiei