„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Mecanisme de încurajare a inovaţiilor și transferului tehnologic