„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Повышениие энергетических характеристик биогаза: Часть 1.Технологические факторы, влияющих на процесс метаногенеза