„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Particularităţile biomorfologice și biochimice de creștere și dezvoltare ale speciei Verbena triphylla L. Hér. în condiţiile pedo-climatice ale Republicii Moldova