„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Сетевой маркетинг как инновационный инструмент продвижения продукции в 21 веке