„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe