„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Valorificarea proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa explicaţiei știinţifice