Simpozionul științifico-practic „Lecturi AGEPI”

Despre Lecturi AGEPI

Simpozionul „Lecturi AGEPI” este un eveniment organizat anual de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, încadrându-se în seria de manifestări dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale.

Prima ediție a Simpozionului „Lecturi AGEPI” a avut loc în anul 1997, fiind concepută ca un eveniment destinat specialiștilor ce activează în domeniul protecției proprietății intelectuale (PI), cercetătorilor, inventatorilor, mandatarilor autorizați şi consilierilor în PI, profesorilor şi studenților instituțiilor de învățământ superior şi mediu de specialitate, reprezentanților autorităților administrației publice centrale cu responsabilități în domeniul asigurării drepturilor de PI etc.

Scopul organizării simpozionului este creșterea nivelului de conștientizare a domeniului de proprietate intelectuală prin asigurarea unei platforme de discuții și socializare a utilizatorilor sistemului de PI; încurajarea și susținerea activității de cercetare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifico-practice în domeniul protecției, respectării și valorificării drepturilor de proprietate intelectuală; promovarea inovării și rezultatelor cercetării în domeniile de interes prioritar pentru Republica Moldova.