„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Raportul UNESCO: Cercetarea - factor-cheie în lumea modernă