„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Săptămâna realizărilor inovaționale la Chișinău