„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Discreditarea concurentului – formă de exprimare a infracțiunii de concurență neloială (art. 2461 lit. b) Cod penal al Republicii Moldova)