„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Instalaţii de bază şi tehnologii de producere a extractelor de malţ din culturiile cerealiere şi leguminoase