„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Transferul tehnologic și protecția proprietății intelectuale