„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Caracteristica generală și definirea conceptului de ,,omor simplu”