„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Unele aspecte juridice de constatare a încălcării unui drept la marcă