„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Взгляд на гравитацию сквозь теорию струн квантового поля