„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Informație generală

Revista de proprietate intelectuală, știință și educație „Intellectus” este o publicație științifică, recenzată, cu acces deschis, oferind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în domeniile pe care le tratează (detalii despre politica editorială – AICI).

 Co-fondatori: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC)

ISSN 1810-7079 – pe suport hârtie.

ISSN 1810-7087 – varianta electronică.

Apare din 1995.

Periodicitatea – semestrială.

Tirajul – 75-100 de exemplare pe suport hârtie și pe CD-ROM – la solicitare.

Limba de publicare – româna, deschisă publicării de materiale în limbile engleză, franceză şi rusă (detalii despre cerințele pentru autori – AICI).

Versiunea online: http://www.agepi.md/ro/intellectus

Revista „Intellectus” este singura publicaţie din Republica Moldova care reflectă multilateral și competent aspectele privind protecția proprietății intelectuale: elucidează prevederile legislației naționale și internaționale în acest domeniu, relevă procedurile de dobândire a protecției proprietății intelectuale, mecanismul realizării și respectării drepturilor de PI, precum și pe cel al exploatării obiectelor de PI. Revista tratează fenomenele ştiinţifice și educaționale moderne, dezvoltarea acestora, promovează  cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din domeniile științei, economiei, educației și tehnicii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, precum și studiile  științifice și metodologice privind tezaurul intelectual al Republicii Moldova.

Revista „Intellectus” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis (Open Acces) și oferă  acces deschis online la textul integral al articolelor, permite reutilizarea şi mixarea (citirea, descărcarea, copierea, imprimarea, distribuirea) conţinutului său în conformitate cu licenţa (CC BY).

Creative Commons Attribution License

The Creative Commons Attribution License (CC-BY) allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial and non-commercial use of the article, as long as the author is properly attributed. Authors grant the MSU a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors, citation details and publisher are identified.

Articolele ştiinţifice sunt supuse unei recenzări duble şi oarbe (detalii – AICI).

Revista „Intellectus” nu percepe taxe pentru depunerea, procesarea şi publicarea lucrărilor și nu achită onorarii autorilor și recenzenților.

Articolele publicate în Revista „Intellectus” sunt stocate în Biblioteca ştiinţifică electronică a Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI): Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN) şi pot fi accesate la: https://ibn.idsi.md/ro/intellectus.

Revista se difuzează prin rețeaua de distribuție „Moldpresa” și biblioteca AGEPI și este expediată cu titlu gratuit unui șir de biblioteci, entități științifice și de învățământ, organizații din Republica Moldova și din străinătate, cu care sunt realizate acorduri de colaborare.

Revista este inclusă în Bazele de date internaționale:

și este plasată pe site-ul AGEPI –  https://agepi.gov.md/ro/intellectus.

Contacte:

E-mail: stefan.secareanu@agepi.gov.md

Tel. (37322) 400-586, 400-589, +373 79004062

Adresa:

MD-2024, str. Andrei Doga 24/1, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)