2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

AGEPI anunță licitație „cu reducere” pentru comercializarea automobilelor

28.12.2018

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță pentru data de 22.01.2019, ora 10:00, la sediul AGEPI (Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD2024, Chișinău, Republica Moldova, tel. 022400627, sala de conferințe) desfășurarea licitației „cu reducere” pentru comercializarea automobilelor:

Lotul I – Mazda 3; Anul producerii – 2008; Capacitatea cilindrică a motorului – 1598 cm3; Cutie de viteză - automată; Prețul inițial de expunere la licitație – 66558,00 lei.

Lotul II – Mazda 3; Anul producerii – 2009; Capacitatea cilindrică a motorului –  1999 cm3; Cutie de viteză – automată; Prețul inițial de expunere la licitație – 98335,00 lei.

Taxa de participare la licitație pentru persoanele fizice – 600 lei; pentru persoanele juridice 1200 lei. Acontul constituie 10% din prețul inițial pentru fiecare automobil expus la licitație.

Acontul și taxa de participare la licitație se vor achita prin transfer bancar la contul de decontare al AGEPI: 1015601000112, BC „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A., Codul băncii: MOBBMD22, Codul IBAN: MD30MO2224ASV92591497100, Codul TVA: 0608870.

Participanții la licitație vor prezenta Comisiei de licitație nu mai târziu de 18.01.2019, ora 16:00, următoarele documente:

  1. Cererea, conform anexei 1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330824);
  2. Pentru persoane fizice: Buletin de identitate (copia);
  3. Pentru persoane juridice: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (copie) cu semnătura și ștampila umeda a participantului;
  4. Procura, în cazul participării prin reprezentanți;
  5. Actele care confirmă achitarea acontului și taxei de participare la licitație, la contul indicat.

Cumpărătorul achită prețul adjudecat la licitația „cu reducere” în termen de 7 zile după semnarea procesului – verbal privind rezultatele licitării.

Familiarizarea cu automobilele expuse la licitație se va efectua la sediul AGEPI, de luni pînă vineri între orele 8:00 și 16:30.