Componenţa nominală a Comisiei de mediere în domeniul PI

  • Andrei Popa - Director General adjunct, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
  • Vadim Ursu - specialist categoria li, Secţia legislaţie, Direcţia juridică, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
  • Marcela Isac - consultant superior, Direcţia profesii şi servicii juridice, Ministerul Justiţiei
  • Maria Vîrlan - mediator, membru al Consiliului de Mediere
  • Tatiana Bujor - doctor, conferenţiar universitar, catedra Economie şi Relaţii Economice Internaţionale, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Patricia Bondaresco - şef al Direcţiei drept de autor, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală