Archive

Заголовок Содержимое Дата публикацииsort ascending
Protection of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, discussed within the WIPO Standing Committee

The 46th session of the Standing Committee of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT/46 Committee) was held on November 21 to 23, 2022, in Geneva, Switzerland.

24.11.2022
Protecția mărcilor, designului industrial și indicațiilor geografice, discutate în cadrul Comitetului Permanent al OMPI

În perioada 21-23 noiembrie 2022, la Geneva, Elveția, s-a desfășurat sesiunea 46-a a Comitetului Permanent al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale și indicațiilor geografice (Comitetul  

24.11.2022
AGEPI participated in the Mass Media Forum 2022

The seventh edition of the Mass Media Forum of the Republic of Moldova is held on 22-23 November, 2022, in Chisinau.

23.11.2022
AGEPI a participat la Forumul Mass-Media 2022

În perioada 22 - 23 noiembrie 2022, la Chișinău, are loc ediția a șaptea a Forumului Mass-Media din Republica Moldova.

23.11.2022
Participate in the World Forum: “Gastronomy Tourism for People and Planet: Innovate, Empower and Preserve”

The 7th World Forum on Gastronomy Tourism will take place on 12-15 December 2022 under the theme: “Gastronomy Tourism for People and Planet: Innovate, Empower and Preserve”.

22.11.2022
Participă la Forumul mondial: „Turism gastronomic pentru oameni şi planetă: inovaţi, împuterniciţi şi păstraţi"

În perioada 12-15 decembrie, va avea loc cel de-al 7-lea Forum mondial dedicat turismului gastronomic cu genericul: „Turism gastronomic pentru oameni şi planetă: inovaţi, împuterniciţi şi păstraţi".

22.11.2022
A New Meeting of the EU-RM Geographical Indications Sub-Committee

The 8th meeting of the Geographical Indications Sub-Committee (GI Sub-Committee), established in accordance with Article 306 of the Association Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, was held on November 22, in videoconference format.

22.11.2022
O nouă reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru indicații geografice

Pe 22 noiembrie, s-a desfășurat, în format de videoconferință, cea de-a VIII-a reuniune a Subcomitetului pentru Indicații Geografice (Subcomitet IG), instituit în conformitate cu Articolul 306 al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

22.11.2022
AGEPI lansează consultări publice

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.

17.11.2022
AGEPI participates in the Exhibition “Entrepreneur Expo - 2022”

The State Agency on Intellectual Property (AGEPI) participates from 17 to 19 November 2022 with an information stand in the Exhibition “Entrepreneur Expo – 2022”, a first-of-its-kind project dedicated to small and medium-sized enterprises.

17.11.2022
AGEPI participă la Expoziția „Antreprenor Expo - 2022”

În perioada 17-19 noiembrie 2022, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) participă cu un stand informațional la Expoziția „Antreprenor Expo - 2022”, un proiect în premieră, dedicat întreprinderilor mici și mijlocii.

17.11.2022
2022 17.11.2022
Consultant , Secția legislație, Direcția juridică 16.11.2022
Avia Bilete 16.11.2022
Soft-Soluţie pentru gestiunea serviciilor TI (ITSM) (REPETAT 16.11.2022)

Detalii: https://achizitii.md/ro/public/tender/21067502/

M Tender ID:  ocds-b3wdp1-MD-1668595781827

16.11.2022
Apply to the Program launched by WIPO: “Tradition Meets Business: A Woman Entrepreneur’s Journey”

The World Intellectual Property Organization (WIPO) announces the launch of a Training, Mentoring and Matchmaking Program on Intellectual Property for Women Entrepreneurs from Indigenous Peoples and Local Communities in the Central European and Baltic States (CEBS) with the theme “Tradition Meets

16.11.2022
Aplică la Programul lansat de OMPI: “Tradiția întâlnește afacerile: călătoria unei femei antreprenoare”

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) anunță despre lansarea unui Program de formare și mentorat în domeniul proprietății intelectuale pentru femeile antreprenoare din popoarele indigene și comunitățile locale din statele central-europene și baltice (CEBS) cu genericul „Tradiția

16.11.2022
Ședințele Comisiei de Contestații

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor, la 12 decembrie 2022 ora 09:00 și 13 decembrie 2022, ora 09:00

15.11.2022
AGEPI Specialists, Trained by the EPO on Patenting in the Field of Wind Energy

Specialists from the Patents Department of the State Agency on Intellectual Property (AGEPI) are participating, from 15 to 17 November this year, in 2 online training sessions organized by the European Patent Office (EPO).

15.11.2022
Specialiștii AGEPI, instruiți de OEB privind brevetarea în domeniul energiei eoliene

Specialiștii din cadrul Direcției brevete a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) participă, în perioada 15 – 17 noiembrie curent, la 2 sesiuni online de instruire organizate de Oficiul European de Brevete (OEB).

15.11.2022
The 20th Session of the Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks Was Held

The 20th session of the Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the International Registration of Marks was held from 7 to 11 November, in Geneva.

15.11.2022
A avut loc cea de-a 20-a sesiune a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor

În perioada 7-11 noiembrie, la Geneva, s-a desfăşurat cea de-a 20-a sesiune a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor.

15.11.2022
A New Edition of the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (ICGS) – “NCL(12-2023)”

By Order of the Director General of AGEPI No.

15.11.2022
O nouă ediţie a Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS) - “NCL(12-2023)”

Prin Ordinul Directorului general al AGEPI nr.

15.11.2022
A New Edition of the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)

By Order of the Director General of AGEPI No.

15.11.2022

Страницы

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda