DAC. Statistică

Informații statistice privind cererile de înregistrare a dreptului de autor și drepturilor conexe (DA și DC) și protecția acordată în Republica Moldova pe parcursul perioadei 2005-2023
Statistical information on copyright and related rights (CRR) registration applications and protection granted in the Republic of Moldova during the period 2005-2023
Статистическая информация о заявках на регистрацию авторских и смежных прав (АПСП) и предоставленной охране в Республике Молдова за период 2005-2023 гг.

Informații statistice privind cererile de înregistrare a dreptului de autor și drepturilor conexe (DA și DC) și protecția acordată în Republica Moldova pentru anul

2024