2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reacția AGEPI la învinuirile aduse de către ANPCI

28.01.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în calitatea sa autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea şi realizarea activităților în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe, dezminte învinuirile nefondate aduse de reprezentanții Asociației Naționale pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI), în cadrul unei conferințe de presă din 28 ianuarie curent.

Prin prezenta reiterăm faptul că, AGEPI își realizează activitatea în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova, asigurând un climat favorabil și echilibrat pentru toți actorii implicați în sistemul de creare, protecție și utilizare a obiectelor ocrotite prin dreptul de autor și drepturile conexe, atât autorilor, cât și utilizatorilor conținutului protejat prin dreptul de autor și drepturile conexe, iar angajații agenției au o abordare echidistantă și profesionistă în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Obiectivul primordial al AGEPI în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe este de a asigura transparența în procesul de gestiune colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe, agenția fiind responsabilă de avizarea, monitorizarea şi supravegherea activității organizațiilor de gestiune colectivă (OGC), inclusiv prin efectuarea controalelor activității acestora. Rezultatele controalelor activității OGC-urilor, consemnate în acte ale Comisiei de control аl асtivității organizațiilor de gestiune colectivă а drepturilor patrimoniale de autor și/sau сопехе, sunt publice și accesibile pe pagina AGEPI: http://agepi.gov.md/ro/copyright/OGC.

AGEPI informează opinia publică despre faptul că instituția va continua să acționeze ca și garant al respectării legislației în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Totodată, în legătură cu acuzațiile și insinuările lansate astăzi de către ANPCI şi ultrajul repetat la care este supusă agenția și angajații săi, ne rezervăm dreptul de a face uz de instrumentele legale disponibile în vederea asigurării protecției imaginii AGEPI și a funcționarilor publici din cadrul instituției, împotriva răspândirii, cu bună știință, a oricăror informații mincinoase și defăimătoare, însoţite de învinuiri nefondate și neprobate.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este o instituție publică deschisă și transparentă, publicul având acces pe site-ul www.agepi.gov.md  la toate informațiile cu privire la legislația din domeniul proprietății intelectuale, deciziile și rezultatele activității agenției, inclusiv în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor și drepturilor conexe.