2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proprietatea intelectuală, pe agenda Forumului Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci

30.11.2022

Pe 30 noiembrie 2022, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci cu genericul „Bibliotecile în susținerea incluziunii digitale, sociale și culturale a membrilor comunității”, ediția a 27-a. Evenimentul a avut loc în format online și a fost organizat de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Consiliul Biblioteconomic Național cu susținerea Ministerului Culturii.

În cadrul Forumului au participat bibliotecari din bibliotecile naționale, universitare, specializate, municipale, orășenești și raionale, cadre didactico-științifice, reprezentanți ai Ministerului Culturii, Camerei Naționale a Cărții etc.

Participanții la eveniment au discutat probleme cu referire la tendințele domeniului biblioteconomie și științele informării. Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci prin tradiție stabilește prioritățile de activitate pentru anul imediat următor și oferă reperele pe care se va axa programarea activităților. Astfel, prioritatea anului 2023 se va concentra pe susținerea incluziunii digitale, sociale și culturale a membrilor comunității și ca rezultat îmbunătățirea calității vieții oamenilor, care reprezintă misiunea bibliotecii. În linii mari, în anul bibliologic 2023, bibliotecile își vor orienta activitatea spre susținerea comunităților în vederea reformelor, modernizării europene și consolidării rezilienței în fața provocărilor cu care acestea se confruntă.

Despre noile prevederi legislative în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe a vorbit participanților Andrei Moisei, consultant principal, Secția comunicare şi instruire din cadrul AGEPI.

Evenimentul a fost foarte util pentru bibliotecari, care şi-au exprimat dorinţa de a-şi aprofunda cunoştinţele în cadrul altor întâlniri sau forumuri de acest gen.