2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost semnat Acordul de colaborare între AGEPI și Ministerul Educației

27.04.2016

Pe 27 aprilie, Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Octavian Apostol, și Ministrul Educaţiei, Corina Fusu, au semnat un Acord de colaborare în vederea promovării cunoștințelor în domeniul proprietăţii intelectuale în cadrul instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova şi sensibilizarea tinerei generaţii asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei.

Acordul prevede crearea unui Grup de lucru comun care va asigura realizarea următoarelor activități prioritare:

  • va întreprinde măsurile necesare pentru includerea cursului „Introducere în proprietatea intelectuală” în lista cursurilor opţionale recomandate de Ministerul Educaţiei publicată pe site-ul oficial www.edu.gov.md;
  • va elabora Curricula pentru cursul opţional de instruire a elevilor  în domeniul proprietăţii intelectuale  „Introducere în proprietatea intelectuală” (clasele X-XII);
  • va promova şi aproba Curricula la Consiliul Național pentru Curriculum;
  • va elabora şi edita materiale didactice (manuale, ghiduri) ce ţin de domeniul proprietăţii intelectuale, pentru cursul de instruire inclus în planurile de studii și
  • va organiza și desfășura campanii de  sensibilizare a elevilor,  care să cuprindă liceele din diferite regiuni ale țării,  cu privire la impactul negativ al pirateriei şi contrafacerii asupra dezvoltării economice și culturale a ţării, precum şi a sănătăţii populaţiei.

Ministrul Educaţiei, Corina Fusu, a menționat că semnarea acestui Acord este extrem de important, deoarece va permite crearea unui modul nou în programa școlară, care se va referi la cunoașterea domeniului proprietății intelectuale în cadrul instituțiilor de învățămînt din Republica Moldova și întreprinderea acțiunilor de sensibilizare a tinerei generații asupra fenomenelor contrafacerii și pirateriei. Tînăra generație trebuie să cunoască faptul că drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate și de lege, iar societatea trebuie să conștientizeze faptul că proprietatea intelectuală este la fel de prețioasă ca orice alt tip de proprietate materială, a afirmat Ministrul Educaţiei.

La rîndul său, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a mulțumit Ministrului Educaţiei pentru receptivitate și deschidere față de solicitarea AGEPI de a semna un asemenea Acord. Trebuie să educăm tinerii să cunoască ce este proprietatea intelectuală și cum pot fi valorificate drepturile de proprietate intelectuală, astfel, încît să aducă un plus valoare economiei Republicii Moldova, a menționat Octavian Apostol.

Direcțiile prioritare de colaborare dintre AGEPI și Ministerul Educației, în contextul instruirii tinerei generații în domeniul proprietății intelectuale, care sunt parte integrală a Acordului de colaborare semnat, au fost discutate, pe 16 martie, în cadrul unei întîlniri între Directorul general AGEPI și Ministrul Educației.

Acordul a fost semnat și în vederea executării prevederilor Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.880 din 22.11.2012, privind instruirea și educarea în domeniul proprietății intelectuale prin intermediul sistemului de învățământ preuniversitar, universitar și postuniversitar, precum și a prevederilor Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.944 din 14.11.2014, privind stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial al tinerilor, la toate nivelurile sistemului educațional.