2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

A fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial

12.01.2022

Pe 12 ianuarie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Hotărârii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, prezentat în cadrul ședinței Executivului de Directorul General al AGEPI, Eugeniu Rusu.

Prin actul normativ menționat sunt aprobate Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, componența nominală a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, precum și regulamentul de activitate al acesteia.

Totodată, precizăm că la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului în cauză se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1425/2003 privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial.

Principalii beneficiari ai acestei inițiative sunt persoanele fizice și juridice, care doresc să își înregistreze, pe teritoriul Republicii Moldova, mărci/desene sau modele industriale care conțin denumirea oficială sau istorică a statului, să obțină drepturi exclusive și să beneficieze de avantajele sistemului de protecție a proprietății intelectuale, precum și reprezentanții/mandatarii autorizați în proprietatea intelectuală care reprezintă aceste persoane în fața AGEPI.

La moment, sunt depuse la AGEPI pentru examinare 28 cereri privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial.