2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Dialog online despre protecția invențiilor brevetate și a altor soluții tehnologice

22.10.2020

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), în comun cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), au organizat o ședință deschisă online a Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale de pe lângă CCI a RM cu genericul „Încurajarea procesului de inovare: protecția invențiilor brevetate și a altor soluții tehnologice”.

În deschiderea evenimentului, Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a remarcat că, evenimentul urmărește promovarea inovațiilor, investițiilor și proprietății intelectuale astfel încât să se dea un imbold implementării inovațiilor de către companiile autohtone.

Directorul general al AGEPI, Viorel Iustin, a menționat că: “Suntem siguri că doar prin eforturile comune ale autorităților și ale sectorului antreprenorial poate fi asigurată securitatea economică și social a țării, iar în condițiile crizei cauzate de coronavirus aceasta cooperare devine și mai stringentă, iar parteneriatul AGEPI-CCI are drept obiectiv anume creșterea potențialului de afaceri a întreprinderilor prin valorificarea obiectelor de PI.”

“Tematica acestui eveniment este foarte actuală: în epoca contemporană proprietatea intelectuală și inovația reprezintă fundamentul economiei bazate pe cunoaştere. Punctul de pornire al procesului inovaţional îl constituie elaborarea de noi informaţii, cunoştinţe şi invenţii, care necesită a fi protejate prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală. Doar împreună vom reuși să  eficientizăm activitatea inovațională din RM și să creștem competitivitatea produselor și serviciilor autohtone.”, a adăugat Directorul general al AGEPI.

La dialog au participat specialiști din cadrul AGEPI, care au oferit informații pe subiecte concrete și au răspuns la întrebările participanților. Astfel, în cadrul ședinței au fost discutate cele mai actuale aspecte din domeniu, inclusiv raportul dintre inovație și activitatea antreprenorială prin prisma valorificării insuficiente a potențialului inovațional de către sectorul real.

Reprezentanții AGEPI s-au expus asupra rolului pe care agenția dar și alte instituții ale statului îl au în consolidarea capacitaților inovaționale ale companiilor și au prezentat serviciile de brevetare și instrumentele de asistență și suport oferite de AGEPI pentru protecția și valorificarea invențiilor.

Au fost abordate de asemenea subiecte ce țin de oportunitatea creării unor parteneriate business – știință pe domenii prioritare pentru economia națională, precum și importanța politicilor inovaționale în dezvoltarea afacerilor și deficiențele sistemului de proprietate intelectuală, dar și instrumentele pe care acesta le oferă pentru a stimula activitatea inovațională și implementarea noilor produse și tehnologii.

La final, întreprinderile participante la eveniment au fost invitate să aplice la un Program de mentorat lansat în cadrul proiectului Consolidarea inovațiilor în regiunea Dunării prin cunoștințele de inginerie și managementul drepturilor de proprietate intelectuală (KnowING IPR), finanțat prin Programul Transnațional Dunărea.