2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Curs de instruire în domeniul proprietății intelectuale pentru judecători și procurori

16.10.2020

În perioada 15-16 octombrie curent, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în comun cu Institutul Național al Justiței (INJ) au organizat un curs de instruire online în domeniul proprietății intelectuale. La eveniment au participat judecători și procurori antrenați în procesul de formare continuă realizat de către INJ.

Seminarul de instruire a avut drept scop sporirea cunoștințelor reprezentanților sectorului justiției din Republica Moldova privind drepturile de proprietate intelectuală, particularităţile juridice ale obiectelor de proprietate intelectuală şi procedurile de înregistrare ale acestora, precum şi aspectele procedurale ale mecanismelor asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în contextul examinării litigiilor din acest domeniu.

În prima zi a evenimentului s-a discutat despre protecţia proprietăţii intelectuale: limita drepturilor exclusive și statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală. Specialiștii AGEPI au familiarizat participanții cu reglementările naționale și internaționale în domeniu, principiile de bază ale proprietății intelectuale, rolul și esența acesteia în raporturile juridice, formele și limitele de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, sistemul de drepturi pe care îl generează, precum și aspecte practice privind soluționarea litigiilor ce vizează drepturile de proprietate intelectuală, motivele invocate în cererile de chemare în judecată

Agenda celei de-a doua zile a vizat identificarea modalităților de valorificare a obiectelor de proprietate intelectuală. Participanții au fost familiariați cu aspecte procedurale ale căilor de examinare extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietății intelectuale.

Acest seminar se înscrie în lista activităților comune planificate de către AGEPI și INJ, în baza Memorandumului de cooperare semnat pe 12 aprilie 2013, care prevede necesitatea promovării cunoștințelor despre sistemul naţional de protecţie şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova. Astfel, în cadrul activităților prevăzute de Memorandumul de cooperare, cele două instituții organizează anual seminarii de instruire în domeniu, inclusiv cu invitarea experților și specialiștilor de peste hotare.