2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Consultări publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial

22.10.2020

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea  proiectului Hotărârii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de act normativ menționat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea opiniilor și propunerilor, până la data de 11.11.2020 inclusiv, la următoarea adresă electronică: jana.turcan@agepi.gov.md

Proiectul Hotărârii Guvernului  și nota informativă pot fi accesate aici: http://agepi.gov.md/ro/content/proiecte-de-acte-normative-proprietatea-industriala