2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Aviz informativ – consultare publica: Indicatii Geografice din Uniunea Europeana

20.08.2010

In scopul executarii Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 307 din 23.04.2010, in vederea incheierii Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Uniunea Europeana privind protectia indicatiilor geografice pentru produsele agricole si alimentare, se initiaza consultarile publice pe marginea Listelor indicatiilor geografice ale Uniunii Europene propuse spre protectie in Republica Moldova, publicate la 20 august 2010 in editia speciala „Indicatii geografice” a Buletinului Oficial de Proprietate Industriala (BOPI).

In termen de 2 luni din data publicarii, orice persoana care are un interes legitim, poate formula o opozitie cu privire la o astfel de protectie, prin depunerea unei declaratii motivate la AGEPI. Depunerea opozitiilor impotriva acordarii protectiei indicatiilor geografice, publicate in editia speciala, nu este supusa taxelor sau conditiilor de forma.

Editia speciala „Indicatii geografice" a BOPI poate fi consultata gratuit la AGEPI -  in sala de lectura a Bibliotecii Centrului de Informare si Documentare in domeniul Proprietatii Intelectuale al AGEPI