2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI anunță despre inițierea elaborării proiectului Programului de dezvoltare strategică al autorității pentru perioada 2022-2024

15.06.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în conformitate cu prevederile pct. 11 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016, informează despre inițierea elaborării proiectului Programului de dezvoltare strategică al autorității pentru perioada 2022-2024.

Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al unei autorități care:

  • descrie direcţiile de activitate ale instituţiei şi se axează pe priorităţile de politici publice pe termen mediu, deja aprobate de Guvern;
  • planifică pe termen mediu activitatea instituţiei, descriind cum vor fi realizate priorităţile de politici publice stipulate în documentele strategice naţionale/sectoriale/intersectoriale, de care autoritatea respectivă este responsabilă;
  • reflectă lacunele în ceea ce priveşte capacităţile autorităţii de realizare a misiunii sale şi propune modul de remediere a acestora.

În acest sens, AGEPI invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la proiectul PDS al AGEPI, la adresa electronică lilia.spac@agepi.gov.md, până la data de 28.06.2021.