2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a adoptat Documentul practic: Riscul de confuzie a mărcilor - motivele relative de refuz

14.01.2021

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță despre adoptarea Documentului practic: Riscul de confuzie (impactul elementelor nedistinctive/slabe) - motivele relative de refuz.

Acest document practic a fost pregătit în conformitate cu Comunicarea comună rezultată din Practica comună a mărcilor, elaborată de Rețeaua Uniunii Europene de proprietate intelectuală (EUIPN) și a avut ca scop să ofere recomandări cu privire la impactul elementelor nedistinctive / slabe ale mărcilor asupra evaluării riscului de confuzie. Acesta a fost  adaptat la specificul AGEPI, oferind o imagine de ansamblu asupra standardelor de calitate ale Oficiului cu referire la examinarea de fond a mărcilor.

Documentul oferă o explicație clară și cuprinzătoare a principiilor pe care se bazează practica comună a mărcilor. Aceste principii se vor aplica la nivel general şi vor avea ca scop să cuprindă marea majoritate a cazurilor.

Acest document practic a fost adoptat de către AGEPI și este făcut public cu scopul de a spori în continuare transparența, securitatea juridică și previzibilitatea în beneficiul examinatorilor și, în egală măsură, al utilizatorilor.

Lucrarea a fost pusă la dispoziția publicului în limbile română și engleză. Documentul este divizat în două părți: prima parte este un rezumat al criteriilor abordate, în timp ce a doua parte oferă o explicație completă a criteriilor specifice aplicabile în fiecare caz.

Această realizare a fost posibilă datorită colaborării dintre AGEPI și EUIPO. De menționat că, cele două oficii au semnat în iulie 2017 un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea bilaterală în domeniul proprietății intelectuale, în vederea consolidării sistemelor și serviciilor de proprietate intelectuală prin organizarea de acțiuni comune, schimburi de experiență și implementarea unor proiecte și practici comune.

Documentul practic poate fi găsit mai jos.