2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ședința Comitetului organizatoric al Expoziției Internaționale Specializate INFOINVENT

29.06.2021

Pe 29 iunie curent, a avut loc, în format online, ședința de lucru a Comitetului organizatoric al Expoziției Internaționale Specializate (EIS) „INFOINVENT”. În cadrul ședinței au fost examinate aspecte tehnice de organizare și desfășurare, precum și stadiul actual de pregătire a ediției a XVII-a a EIS „INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 17-20 noiembrie 2021, în format online.

La ședință au participat membrii Comitetului organizatoric al EIS „INFOINVENT” reprezentanți ai AGEPI, Ministerului  Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Ministerului Economiei și Infrastructurii, Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), Agenției Naționale pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD), Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), Centrului Internațional Expozițional (CIE) MOLDEXPO S.A., Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Universității Tehnice a Moldovei.

Ședința a fost prezidată de către Viorel Iustin, Directorul general AGEPI, co-președintele Comitetului organizatoric.

În cadrul ședinței au fost trecute în revistă activitățile desfășurate de AGEPI în vederea organizării ediției a XVII-a a EIS „INFOINVENT”.  De asemenea, Comitetul organizatoric a aprobat modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a „INFOINVENT”, a luat act de actualizarea Listei distincțiilor și premiilor în contextul modificărilor operate în  Hotărârea Guvernului nr. 291/2000 cu privire la instituirea Premiului Guvernului Republicii Moldova „Inventator remarcabil”, și a acceptat modificarea componenței nominale a Comitetului organizatoric al INFOINVENT. Un alt subiect pus în discuție a fost aprobarea taxei de înscriere în Catalogul oficial și a datei limită de depunere a pachetului de documente pentru participarea la EIS „INFOINVENT”.

Expoziția Internaţională Specializată „INFOINVENT” reprezintă un forum al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării. Evenimentul este organizat la fiecare doi ani și are drept scop promovarea activităţii de cercetare, inovare și dezvoltare a noilor tehnologii, atragerea investiţiilor în activitatea de inovare şi transfer tehnologic, dezvoltarea cooperării tehnico-ştiinţifice internaţionale și crearea de parteneriate dintre sectorul academic și cel de business.