„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Unele consideraţii privind interpretarea noţiunilor de contrafacere, piraterie și plagiat