„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Sinteza orientată a polizaharidelor acide la Spirulina platensis la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II)