„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Modalităţi de dezvoltare a activităţii operaţionale în managementul strategic al întreprinderilor din industria farmaceutică în condiţii de incertitudine