„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Importanţa predării proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ superior