„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Impactul gradului de recunoaștere al mărcii în contextul cuantificării prejudiciului moral cauzat prin contrafacere și acţiuni de concurenţă neloială