„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Cоциальные и экономические права в правовом статусе личности: проблемы определения и соотношения