„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Unele clauze esențiale ale contractului de autor